Казус - Извън работно време

  • Създадено на: 20.7.2018 г. 12:35:23

    Име: kalipses

    Здравейте. Работя в един социален дом на смени. В длъжностната ми характеристика в задълженията ми е описано, че трябва да присъствам на екипни срещи, но много често те не са в моя смяна и аз трябва извън работно време да съм един вид на работа. Имам ли някакво право да откажа да присъствам при условие, че е описано в длъжностната ми характеристика, но е извън моето работно време. Нямам право на извънреден труд, понеже съм на намалено работно време (7 часа) понеже работа с психично болни. Отделно, че за да отида до работа и обратно ми отнема общо 2 часа, а транспортът - около 5 лв. Как мога да постъпя за да ги отрежа ( По принцип си подадох и молбата за напускане и май за това искат да се събираме, затова не ми пука, че мога да ги ядосам) :evil: :evil: :evil:

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, необходимо е работодателят Ви да съобрази присъствието на екипни срещи с работното Ви време или да Ви заплати допълнително, ако се провеждат извън работното Ви време.