Казус - Придобиване по давност

  • Създадено на: 4.7.2018 г. 20:08:29

    Име: Sempetrovi2004

    Имам наследствен апартамент от майка ми и баща ми, придобит 1984 година с кредит на ДСК на името на майка ми. Тя почина 1994 и баща ми сключи брак след това 1997година и има и дете. Той също почина 2010 година. Искам да попитам как мога да отложат придобиването му по давност от втората съпруга на баща ми, тъй като тя живее в него след смърта на баща ми. Аз и моята сестра, които сме от първия му брак си плащаме данъците, но това сигурно не е достатъчно и след 10 Тата година ще го придобие по давност? Ако със сестра ми си прехвърляме дяловете на всеки10 години може ли да отложим придобиването по давност? 

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Най-сигурният вариант е предявяването на иск за съдебна делба, за да възпрепятствате придобиването по давност на жилището от втората съпруга на баща Ви. Преди това можете да отправите нотариална покана за заплащане на наем за собствените Ви (на Вас и на сестра Ви) идеални части от правото на собственост.