Казус - проявено доверие при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на имот

 • Създадено на: 2.7.2018 г. 22:32:32

  Име: elisaveta_ivanova

  Здравейте, моля за отговор на два въпроса. Подписах предварителен договор за покупко-продажба на имот. В документа от страна на продавача е записано:имота няма тежести, ипотеки, възбрани и че не е продаден на трето лице. До тук добре. Но тези дни прочетох материали за проблем на купувач на имот с учреждено право на ползване от трето лице или безвъзмезден договор за наем за години напред. За съжаление, не успях да прочета нотариалния акт на продавача, защото го е забравил у дома си, а веднага след подписването, той замина за чужбина. В горе изброеното подразбирали се и че няма учредено право на ползване от трето лице или задължително е трябвало да се впише ? Имота е далеч в провинцията и ми е трудно да посетя там съдията по вписванията със заявление да ми се издаде копие от нотариалния акт на продавача (а има и възможност да ми се откаже, защото не съм страна по договора). Има ли възможност, в случай че попадна в нелепа ситуация да съм подписала предварителния договор, без да зная, че има ползвател? Възможно ли е да искам разваляне на договора и връщане на задатъка преди да сме подписали окончателния договор. В стрес съм до края на юли, докато продавача се завърне от чужбина и започне подготовката за прехвърлянето. Освен това той желае да организира всичко, а аз само да присъствам в деня и часа при нотариуса. Как да постъпя?

  Благодаря, ако някой ми отговори.

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, необходимо е да бъдат проверени документите за собственост на продавача още преди подписване на предварителния договор, като в тези документи се включва не само нотариалният акт, но и удостоверение за липса на вещни тежести за 10 години назад, както и документи за собственост за 10 години назад. Съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да изиска цитираните документи от продавача преди сключване на нотариалния акт за покупко-продажба, както и документи като скица (ако се продава земя), кадастрална схема (ако територията е с влязла в сила кадастрална карта), удостоверение за данъчна оценка и др.