Казус - Покупко-продажба на дворно място

  • Създадено на: 30.6.2018 г. 19:46:01

    Име: stasie

    Здравейте,мъжът с когото живея на семейни начала иска да закупи от майка си дворното място на къщата,в която живее тя.Той иска да си построи къща там,но иска дворното място да си е негово с нотариален акт.Интересува ме какви документи са необходими за такъв вид продажба и изобщо възможно ли е да се осъществи такава сделка.Благодаря

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, възможно е майката да прехвърли правото на собственост върху 1/2 идеална част от поземления имот, но не и целия имот. Документите, които са необходими, най-общо са: нотариален акт за собственост на поземления имот, скица, удостоверение за данъчна оценка. Препоръчвам да се консултирате с адвокат, като му предоставите горните документи, защото след преглед, е възможно да възникне необходимост и от други документи.