Казус - Пътуване в чужбина с брат ми

 • Създадено на: 14.6.2018 г. 20:39:48

  Име: rozovo03

  Здравейте. Скоро ще пътувам с брат ми в чужбина. Аз съм на 17 години. Двамата ми родители са тук в България, какви документи ще ми трябват за да изляза от държавата?

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, добре е да посочите дали брат Ви е пълнолетен. Ако е пълнолетен, е необходимо декларация - съгласие от двамата Ви родители за пътуването Ви в чужбина, която декларация следва да е с нотариална заверка на подписите.

  • 20.6.2018 г. 6:08:17

   Да, пълнолетен е. Само това ли ще ми трябва, пълномощно което е в две копия - копието да остане на летището, а оригинала да остане за мен? Аз четох и, че акт за раждане ще ми трябва, но вие кажете?