Казус - Капаро без предварителен договор

  • Създадено на: 13.6.2018 г. 18:21:36

    Име: nataliq_encheva

    Здравейте! Ще купуваме къща с ипотечен кредит от банка. Може ли да дадем капаро, което да не е вписано в предварителния договор и по какъв начин може да стане това - чрез някакво споразумение или друг вид договор пред адвокат? И това задължава ли продавача да заплати сумата в двоен размер, ако се откаже от сделката?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, най-добрият вариант е капарото да бъде упоменато в предварителния договор и същото да бъде предоставено в деня на подписването му. При отказ на продавача от подписване на нотариален акт именно в предварителния договор следва да бъде уговорено, че продавачът дължи връщане на задатъка в двоен размер. В отделно споразумение също може да бъде упоменато, че сте предоставили капаро в определен размер и че при отказ от подписване на нотариален акт - продавачът дължи връщането в двоен размер.