Казус - Прекратяване на трудов договор с изпитателен срок при бременност

  • Създадено на: 5.6.2018 г. 14:39:27

    Име: petko.g.georgiev

    Здравейте, при какви условия мога да назнача работник за три месеца, при положение, че е бременна в 4ти месец, така, че да нямам последствия, ако излезе в болнични в този период?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, можете да сключите трудов договор за със срок за изпитване, уговорен в полза на работодателя, като имате право да прекратите договора във всеки момент от тримесечния период без предизвестие до лицето. Договорът обаче не може да бъде прекратен, ако работникът ползва болничен.