Казус - държавна такса?

 • Създадено на: 29.5.2018 г. 20:22:06

  Име: galena_s

  Семейство подава жалба против заповед на кмета за одобряване на ПУП. Въпроса ми е една ДТ ли се заплаща за Административния съд или две /по една за всеки един от съпрузите/?

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Държавната такса е една за обжалване на административния акт и е в размер на 10 лв.

  • 6.6.2018 г. 14:23:22

   Две различни мнения :(