Казус - Придобиване на имот

 • Създадено на: 29.5.2018 г. 16:46:14

  Име: lilly13smile

  Съпругът ми заплати по банков път цялата сума за жилище. От страх, че след няколко години може да се разведем, той и родителите му са решили нотариалният акт за придобиването да бъде на името на родителите на съпруга ми и само двамата да могат да го препродават, т.е. всичко става с решението и на двамата.

  Майка му му е издала пълномощно в датата на закупуването (днес) да се разпорежда с всичко от нейно име (имотът е на името уж и на двамата му родители, но пълномощното е само от майка му).

  Моят въпрос е какво бих могла да направя, за да имам право и аз на част при евентуален развод?  Притеснявам се, че ще ощетят освен мен, също и детето ни със схемите, които кроят.

  Правни мнения, съвети и коментари

  • При положение, че в нотариалния акт за покупко-продажба са посочени като собственици родителите на съпруга Ви, Вие нямате право на собственост върху апартамента. В случая нямате и полезни ходове за действие. За детето Ви следва да имате предвид че при смърт на родителите на съпруга Ви - той е техен наследник, като след неговата смърт - наследници сте Вие с детето Ви.