ВАС обяви повишението на цените на винетките за законно!!!

ВАС обяви повишението на цените на винетките за законно!!!

Публикувано на: 16 май 2017

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отказа да отмени увеличението на цените на винетките, което е в сила от 2016 г. От съда съобщиха, че решението е обявено днес, подписано е с особено мнение от докладчика съдия Светослав Славов.
"Не се установи, при условията на пълно и главно доказване, че проектът за процесното постановление е публикуван на 26.10.2015 г. на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и че 14-дневният срок по чл. 26, ал.2 от ЗНА е спазен", пише в решението на тричленния състав. В него се изтъкваше още, че съгласно чл. 170, ал.1 АПК в тежест на административния орган е да установи спазването на законовите изисквания за издаване на оспорения акт.