Казус

  • Регистрация на ООД

    Бих искала да запитам при регистрацията на ООД, дали е възможно, ако името на фирмата е запазено с въвеждането на данните на един управител, а по-късно при подаването на документите за регистрация съдружниците да решат да назначат друг управител който не е съружник и каква точно е процедурата? Благодря предварително!