Казус

  • Едно ООД с висящи дела

    Едно ООД с висящи дела, продава дяловете си заобикаляйки закона, на прокурор ли да ги пратя или на съд?