Казус - Спешен въпрос

  • Съпругът ми, който вече е покойник е бил осъден от ВКС София с решение 930 от 22.07.2008г по касационна жалба против решението, но Варненски апелативен съд като решава, че оставя в сила решението на Варненския съд от 13.04.2007г, което посъщество е съпругът ми да заплати на РДВР в нашия град сумата от 35228,16лв представляваща изплатено обещетение и разноски за наследници на починалия му колега при ПТП. Въпросът ми е след като досега приживе сумата не е потърсена от съпруга ми , редно ли е да се търси от наследниците на съпруга ми. Видно от датата на решението до сега са изтекли повече от 5години. Изтекъл ли е давностния срок или сумата може да се търси и завбъдеще Нужно ли е да правим отказ от наследство за да не ни търсят за изплащането на тази сума.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Ако наистина след постановяване на решението от ВКС не са предприемани никакви действия, задължението на съпругът Ви се е погасило по давност, но е възможно да са били предприети действия, т.е да е било образувано изп. дело срещу съпругът Ви. Препоръчвам Ви да се консултирате с адвокат, който да се запознае с решението на съда и да направи справка има ли образувано изпълнително дело срещу съпруга Ви в 5-годишния срок от постановяване на решението и тогава да решите дали да се откажете от наследство. А и отказът може да се направи и в последствие ако бъдат предявени претенции към наследниците. адв. Николина Казакова, тел. 0887 415111