Казус - Кредит

  • Мъжът ми има кредит от банка 18000 лв. , ако кредита не е застрахован, а съпругът ми почине аз съм наследник по кредита. Ако немога да погасявам вноските, а нямам нито движимо нито недвижимо имущество очаква ли ме затвор? Моля ви отговорете ми!!!

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Не, не Ви очаква затвор, неизпълнението на подобни задължения не е престъпление.