Казус

  • Издаване заповед за прекратяване на трудов договор при съкращение

    Здравейте, Назначена съм на постоянен трудов договор.На 07.09.2009год. ми въчиха предизвестие за съкращение. На коя дата трябва да издадат заповед за прекратяване на договора? Благодаря за отговора!