Казус - Права на съпруга на длъжник по договор за кредит

  • Здравейте! Случаят ни е много сложен. Омъжена съм за прекрасен и умен човек, който има един-единствен недостатък - пристрастяване към хазарта! Това за съжаление доведе до създалия се проблем - той е теглил потребителски кредит, за който аз не съм уведомена и съответно е спрял да го обслужва поради липса на средства. В следствие на което банката е завела изпълително дело и аз като негова съпруга, независимо дали съм знаела или не, се считам за солидарен длъжник. Тъй като и той и аз имаме само разплащателни сметки по дебитни карти, в които ни се превеждат трудовите възнаграждения, на тези две сметки е наложен запор за дължимата сума. Това, обаче според мен води до нарушение на правото ни да имаме средства за живеене. Още повече, че имаме и две деца! Може ли съдия-изпълнителя да запорира целите ни трудови възнаграждения или поне аз като неосновен длъжник, на чиято издръжка са 2 деца, имам право да ползвам 2/3 от трудовото си възнаграждение? Може ли да ми обясните какви права има съпруга, ако не е знаел за заема, но по презумпция се смята за съкредитоискател? Не е ли необходимо той да положи собственоръчен подпис върху искането за кредита и върху договора за кредита като такъв? Ако е така, може ли този съпруг да подаде насрещен иск срещу банката за доказване на истинността на съответните документи?