Казус

  • Пълномощно за адвокат по дело

    Може ли, адвокат да те представлява на дело, чрез пълномощно, обжиняемия да не присъства на делото, а чрез адвоката?