Казус - удостоверение за наследници

  • В Молба-декларацията, която се подава за издаване на Удостоверение за наследници се изисква посочването на ЕГН на наследниците. Във връзка с връщане на земи трябва да подам такава молба за наследниците на прадядо ми, но някои от тях са починали отдавна, не мога да намеря дори датите им на раждани или смърт, какво остава за ЕГН ако изобщо са имали. Какво трябва да направя? Общината не е ли длъжна да издири данните? Ами ако не посоча тези лица, нали те са длъжни да ги включат, респ.да им намерят и попълнят данните?