Казус - Молба за развод

  • Искам да попитам, когато се подава молба за развод по взаимно сагласие, трябва ли молбата да се подпише от двете страни или е достатъчен подписа на този които я внася за разглеждане пред сада.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте!Задължително се подписва от двете страни. адв.Ивалина Димитрова, Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий"23, те.0899783674