Казус - Смъртен акт

  • Брат ми е изчезнал от 12 години, как да му се издаде смъртен акт?