Казус - разпределение на ползването на недвижим имот

  • Моето право е върху 1/2 част от апартамента. Искът е върху цялата стая, за да мога да я ползвам самостоятелно. В настоящият момент, бившата ми съпруга ползва една цяля стая / холът /, плюс 1/2 част от малката стая. А на мен ми е дадена 1/2 идеална част от малката стая.