Казус - разпределение на ползването на недвижим имот

  • Дарихме на дъщеря ми семейният апартамент, като си запазихме пожизнено правото на ползване със съпругата ми, без да е направено разпределение на ползването между нас. След това се разведохми и жилището бе предоставено за ползване на вече бившата ми съпруга и малолетната ми дъщеря. След навършване на 18 години на дъщеря ми, я осъдих да ми предостави фактическата власт на малката стая, с ползване на сервизните помещения. Съдебният изпълнител ме въведе в 1/2 идеална част от малката стая, тъй като бившата ми съпруга не ме допуска. Какво трябва да направя за да ползвам запазената ми част от апартамента?