Казус

  • По темата дай те ми съвет

    Благодаря за съвета, ама аз това го знам, само трябва да го намерим. За момента какво да правим, че да предотвратим това, на 15 .10.09 ние срещата с тях, адвокатката и прати покана да си ползва нейната час ама с едно условие любовника и да не живе е с тях, имали шанс да остане настрани за момента. И решението на адвокатката правилно ли е?