Казус - По темата дай те ми съвет

  • Благодаря за съвета, ама аз това го знам, само трябва да го намерим. За момента какво да правим, че да предотвратим това, на 15 .10.09 ние срещата с тях, адвокатката и прати покана да си ползва нейната час ама с едно условие любовника и да не живе е с тях, имали шанс да остане настрани за момента. И решението на адвокатката правилно ли е?