Казус - Принудително изгонване от семейно жилище

  • Създадено на: 28.4.2017 г. 17:33:23

    Име: user

    Здравейте, Семейна съм от дълго и децата ми са пълнолетни. Едното живее при нас. В последните години отношенията със съпругът ми се влошиха. Обидите, заплахите и скандалите са все по-често явление, дори си позволява да ми посяга. Търси конфликти, налага своето мнение и става агресивен. Разговорите не помагат. Престанах да общувам с него и спим отделно. Това ми донесе временно спокойствие. Вчера ме уведоми, че след като вече не сме семейство трябва да напусна семейното жилище - то е придобито след брака. Категорично отказах, но той ме заплаши, че ако не го направя ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ ДРУГИ МЕРКИ. Смяната на ключа било най-малкото. Дори адвокат да хвана пак ще е неговото. Искал да продължи живота си без мен и му преча живеейки там. Даде ми право да реша дали ще се развеждам или не. Какво следва да направя? Благодаря Ви предварително за отговора! Десислава

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте! При такива взаимоотношения между съпрузи - най-честата последица е развод. Може по взаимно съгласие, без доказване на вина или с доказване на вина. Производството е различно и е различно времето през което то трае. При един развод със сигурност съдът се произнася по въпроса за ползване на семейното жилище - от двамата съпрузи ли ще продължи да се ползва или само от единият. Семейното жилище няма отношение към това дали преди брака или след брака е придобито. Моля, задължително е да се обърнете към адвокат , за да решите какво точно предприемате и съобразно предприетото да решите проблемите си. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 мобилен телефон - 0887 201 222