Казус - Такса за прехвърляне на имот

  • Бихте ли ме осведомили каква е сумата за прехвърляне на част от 3 стаен апартамент