Казус

  • Такса за прехвърляне на имот

    Бихте ли ме осведомили каква е сумата за прехвърляне на част от 3 стаен апартамент