Казус

  • Продажба на имот

    Какъв е срока на собственост при който при продажба на имота печалбата не се облага с данък? Благодаря!