Казус - Продажба на имот

  • Какъв е срока на собственост при който при продажба на имота печалбата не се облага с данък? Благодаря!