Казус - Отдаване на съсобствен имот под наем

  • Един от съсобствениците сключва договор за отдаване под наем на зала 259 кв.м и прилежаща постройка от 91 кв.м на цена от една минимална работна заплата. Залата е в масивна постройка на кота 0 намираща се на главната улица на града. Каква е възможността този договр за отдаване под наем да се развали или оспори , тъй като по този начин ощетява останалите съсобственици. В случая съсобственичката е склучила този договор с брат си.