Казус - брак

  • Със съпругата ми имаме едно дете, като той има 2 деза от парви брак.Вече сме на възраст. Трябва ли да си завещаем един на друг дяловете си така,чеда бдем подсигурени,или ако единият почине,всичко остава за другия?