Казус

  • Озакняване на складово помещение за дървен материал

    Какви документи, разрешителни и други реквизити са нужни при озакняване на складово помещение за дървен материал.