Казус - Озакняване на складово помещение за дървен материал

  • Какви документи, разрешителни и други реквизити са нужни при озакняване на складово помещение за дървен материал.