Казус

  • протокол да добровална делба

    Здравейте, Като наследници притежаваме вписан протокол за доброволна делба, но не открихме нот.акт. Възможно ли е въз основа на този протокол да продаваме имота.Притежаваме и скици на имота който е бил на три парцела след това обособен на два.