Казус

  • Агентския договор вид граждански доовор ли е

    Интересува ме агентския договор вид граждански доовор ли е и трябва ли да се обявява в годишната данъчна декларация?