Казус

  • Изпълнително производство

    Имам пи наследствени права по изпълнително дело водено отсъпруга ми, който почина и имам ли право на отказ от споразуменията с длъжника му