Казус - Делба и отказа съсобственика да купи моя дял

  • Здравейте, притежавам 2/3 идеални части от имот (къща с парцел) дарение от родителите ми. Другата 1/3 е на леля ми, дарение от нейните родители. Тя не желае да признае моята 2/3 и ползва имота както си пожелае. Не иска и да го продаваме. Интересуваме ме какво мога да направя, ако искам да продам моята част, като тя не желае да я купи. Или трябва да пристъпя към съдебна делба?