Казус - Хонорари по европроект

  • Случаят ми е такъв . Фирмата в която работя ме включи по проект по който са кандидатствали за еврофинансиране . Въпросът ми е след като съм включен по проекта и парите вероятно са усвоени би ли следвало да имам някакви приходи от това? И вторият ми въпрос е трябва ли да имам предварително разписана молба за напускане по взаимно съгласие без дата ? Естествено че при поискване на тази молба фирмата ще отговори, че липсва такава . Как мога да постъпя в случая, защото се чуствам ощетен от тези им действия .