Казус - Къде мога да проверя дали евентуално има заведено дело срещу мен

  • Предстой ми пътуване в чужбина, но по един стар лизинг (на мое име,но неизплащан от мен) имам 7 или 8 неплатени вноски. Въпросът ми е дали ще ми правят проблеми за заминаването и къде мога да проверя дали евентуално има заведено дело срещу мен, което би попречило на заминаването ми? Оставащата вноска е в размер на 350 лв.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Не, няма да имате проблем при пътуването в чужбина. Можете да проверите при всеки ЧСИ за заведени срещу Вас изпълнителни дела.