Казус - Решение на съд

  • Имам издадено решение, влязло в сила преди 2 г за възможността сина ми, които е на 14 г да излиза за по 20 дни в годината извън страната само с мен или с мое съгласие, без изрично разрешение от страна на бащата. Трябва ли всяка година да се актуализира в съда със заверка?

    Правни мнения, съвети и коментари