Казус - Отказване от дял в ООД

  • Здравейте, моля за съвет за следната ситуация: ООД е с много задължения - неплатени фактури към доставчици, неплатени данъци и осигуровки и др. и др. Основния съдружник(66%) пусна нотариална покана до управителя, че прекратява участието си на основание член 125 ал.2 от ТЗ с тримесечно предизвестие. Като по този начин мисли да се отърве от задлъженията си във фирмата (много от които по негова вина). Как и по каква причина може да му бъде отказано да напусне фирмата? мерси предварително !