Казус - Повторно платен данък

  • Здравейте, Обръщам се към Вас с молба за отговор на следния казус: Отидох да платя на каса, в общината, данъка на апартамента за 2008 г.Служителката ми каза, че и за 2007 г. не е платен и аз платих и него./ Не можах да си спомня дали е платен миналата година или не е - плащанията ги правя през ePay/. Когато се върнах в къщи, направих справка и установих, че за 2007 г. данъка на апартамента е платен през ePay през м. юни в пълния му размер. Как мога да си върна повторно платения данък? Благодаря Ви!