Казус - Изплащане на задължение

  • Имам решение на ВКС за изплащане на отвтната страна определена сума. Опитах се да открия сметка на негово име и да внеса сумата но се оказа невъзможно. Моля за съвет как да изпълня решението на съда, при положение, че както е летен сезон ще ми е трудно да ги намеря - пенсионери са и няколко дни не отговарят на домашния телефон, благодаря предварително.

    Правни мнения, съвети и коментари