Казус - Обещетение при развод

  • При положение, че децата са ми нормални, а нетния ми месечен доход е 1400 лв. приблизително колко лв. ще ми отредят да плащам на месец. Това някакво процентно саотношение ли е от доходите на родителя. И при положение че правим развод по взаимно съгласие, не можем ли сами да се договорим със сапругата ми за размера на издръжката. Предварително благодаря.