Казус - Детски при развод

  • Може ли да ме информирате, при един нормален развод по взаимно сагласие, как се определя какъв ще е размера на детските обещетения от бащата към майката, при наличието да две деца - момче на 9 г. и момиче на 17 г.