Казус - Връщане на стока

  • Здравейте! Моля за консултация относно следния проблем: Закупихме мебел с кредитна карта, като уговорихме доставка и монтаж за след два дни. Можем ли (и на какво основание) на следващия от заплащането ден да откажем сделката и да получим парите си обратно? Много брагодаря. e-mail iva.vassileva@abv.bg