Казус

  • Делба на недвижими имоти

    Здравейте, Имам въпрос относно делба на недвижими имоти. Родителите на майка ми са починали. Наследници се явяват майка ми и нейния брат. Те имат обща наследствена собственост - вила в провинцията и малка къща. Брат й ползва къщата, майка ми нежелае да има част от нея , но въпреки това си плаща данъка въху нейната част. Вилата се подържа от майка ми. Вуйчо ми не желае да се разделят двата имота и да се оформят документите за тях. Майка ми иска да си извади нот. акт за вилата, за да нямат претенци след време вуйчо ми и неговите деца. По какъв начин трябва да се постъпи в този случай?