Казус - Родителски права

  • Здравейте имам проблем. Кажете ми какво трябва да се направи. Жена ми ме напусна и взема детето от мен и то, за да отиде при друг мъж и то в такъв момент, в които детето трябва да се носи по лекари защото не иска говори, а е на 6 год. Тя даже не го гледа, оставила го на майка си въобще детето е без всякакви грижи. Ако може с нещо да ми помогнете, с някакав съвет ще сам ви много благодарен

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте!Ако считате, че вие притежавате по-голям родителски капацитет и че можете да продоставите по-добри условия за живот на детето Ви, както и нужните грижи и внимание за съответната възраст, трябва да искате от съда предоставянето на родителските права на Вас.Това става с искова молба за предоставяне на родителските права пред Районен съд по настоящ адрес на детето.