Казус - Прекратяване на трудов договор

  • Здравейте , назначена съм на трудов договор с изпитание 6 м. на 23.01.2009г.Подадох молба за напускане 01.04.2009г.в момента работя 1 месец предизвестие съгласно договора. Налага се да напусна на 21.04.2009 , ще ми бъде ли удържана цялата заплата или част от нея , може ли за оставащите 10 дни от предизвестието да си взема болнични ? Предварително Ви благодаря

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, дължите обезщетение на работодателя в размер на основното Ви трудово възнаграждение за периода на неспазеното предизвестие.