Казус - Съкратен по чл71

  • Здравейте, приятеля ми беше съкратен по чл71 т1, на 18 февруари 2009г, известиха го с писмо дата 20 март 2009г. Беше на временен трудов договор, по този член, договора може да бъде прекратен едностранно, но имат ли право да забавят толкова известието и има ли право на някакво обезщетение?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, забавянето действително е доста сериозно. Право на обезщетение е посочено в заповедта за прекратяване на трудовия договор.