Казус - Топлофикация

  • През м. Февруари 2009г.се издължих на топлофикация София за периода м.11.2004г. до м.12.2008г.През м.март или април в офиса на работодателя ми получават известие за запор на заплатата от съдя изпълнител за старо задължение/до 1999г./ към топлофикация.Направих проверка в тец Исток от там ми казаха ,че имам заведено още едно дело след този период. Искам да попитам имат ли право за такъв стар период да ми искат пари /защото разликата м/у лихвата и главницата е почти двойна./затова ли са чакали 10 г.И за какво мога да претендирам в случая като имам вече 3 или 4 вноски направени?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Можете да предявите отрицателен установителен иск за погасяване на задължението по давност.