Казус - Срочен трудов договор

  • От 06.04.2007г. работя целогодишно в хотел но на срочен трудов договор по чл.68 т.1с постоянно подписване на допълнителни споразумения за удължаване на срока.Въпроса ми е доколко това е законно и ако не е какво мога да направя за да ми направят договора безсрочен?