Казус - Тормоз

  • Наемателите на съседа над моят апартамент имат куче. Проклетото животно със силния си лай над главата ми много ме изнервя. Направих няколко пъти забележка на собствениците на кучето но ефект нямаше. Моля за съвет какво да направя, за да спре този тормоз.

    Правни мнения, съвети и коментари