Казус - Сираче на 23г

  • Здравейте, баща ми е алкохолик цял живот/миньор пенсионер/, а майка ми от 2 г.. До сега не съм се обръщала към институция, било полиция или др., но вече не издържам. Искам да ме пишат, като сираче на 23г. Искам да се откажа от тях, мога ли?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, не съществува такава законова възможност за отказ от родителите Ви предвид и че сте навършили 18 години. Има възможност за ограничаване на родителски права, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права - отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице. В случая разпоредбата на чл. 131 от Семейния кодекс, която цитирам по-горе е неприложима, тъй като сте навършили 18 г. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092